Občanské vzdělávání v o.s. STUDNICE

Název projektu: Občanské vzdělávání v o.s. STUDNICE

Číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0130

Období realizace: 1.7.2012 - 30.10.2013

Zaměření projektu:

Cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání dospělých v plzeňském regionu v oblasti obecných občanských kompetencí. Předmětem projektu je vytvoření 9-ti nových vzdělávacích programů zaměřených na odpovědný přístup k životnímu prostředí, financím, médiím a informačním technologiím, obhajobě práv občanů a rozvoji jejich kritického myšlení.

Klíčové aktivity:

 • Vytvoření 9 nových vzdělávacích programů:
  • Ekologie v domácnosti
  • Rodinné finanční plánování
  • Prevence zadlužení
  • Působení médií a informačních technologií
  • Bezpečné chování na internetu
  • Jak uspět na úřadě
  • Práva spotřebitele
  • Jak se nestát obětí
 • Realizace vzdělávacích programů
  • Období realizace leden - říjen 2013
  • Způsob realizace – klienti budou studovat prostřednictvím webové aplikace e-learningové kurzy, následně absolvují prezenční výuku s lektorem a závěrečný test, v průběhu studia budou mít možnost konzultace s tutorem

Cílová skupina:

Rodiče s dětmi, hendikepovaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Přihlášení

Kontakty

Občanské sdružení STUDNICE
Krátká 2
301 17  Plzeň

tel. +420 378 229 469
+420 602 157 901
e-mail:
pavel.skarban@studnice-os.cz