Občanské vzdělávání v o.s. STUDNICE

Realizátor:
Občanské sdružení STUDNICE

Občanské sdružení STUDNICE bylo založeno v roce 2000 zástupci plzeňské akademické obce a podnikatelské sféry. Posláním občanského sdružení je podpora rozvoje občanů zejména v oblasti kulturní a vzdělávací.

Od roku 2005 realizuje o.s. STUDNICE projekty v oblasti RLZ spolufinancované Evropským sociálním fondem. Cílovými skupinami vzdělávacích projektů jsou osoby zdravotně hendikepované, matky na rodičovské dovolené, absolventi, nezaměstnaní, imigranti, učitelé, zástupci MSP a další. Vzdělávání v rámci projektů z oblasti lidských zdrojů je realizováno distanční formou za využití moderní výukové formy e-learningu a prezenční výuky, kterou zajišťují zkušení lektoři. 

V rámci projektu realizátor zajišťuje:
  • Řízení projektu
  • Tvorbu výukových materiálů
  • Komunikaci s cílovou skupinou
  • Realizaci vzdělávacích programů
  • Evaluaci výsledků projektu
Telefon:  377 229 469
 Mobil: 602 157 901
 E-mail: info@studnice-os.cz
 Web: www.studnice-os.cz

 

Partner:
Občanská poradna Plzeň, o.s

Občanská poradna Plzeň, o.s. je nestátní nezisková organizace, která usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poskytované služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní. Občanská poradna Plzeň je členem Asociace občanských poraden.

V rámci projektu partner zajišťuje:
  • Komunikaci s cílovou skupinou
  • Přípravu a realizaci vzdělávacích programů
  • Spolupráci na tvorbě výstupů projektu
Telefon: 377 456 468
Fax: 377 456 467
Mobil: 777 964 563
E-mail: poradna@opplzen.cz
Web: www.opplzen.cz

Přihlášení

Kontakty

Občanské sdružení STUDNICE
Krátká 2
301 17  Plzeň

tel. +420 378 229 469
+420 602 157 901
e-mail:
pavel.skarban@studnice-os.cz